Integrirana gospodinjska kanalizacijska oprema

Integrirana oprema za čiščenje odplak je oprema, ki združuje primarni sedimentacijski rezervoar, kontaktni oksidacijski rezervoar stopnje I in II, sekundarni usedalnik in rezervoar za blato ter izvaja prezračevanje v kontaktnem oksidacijskem rezervoarju nivoja I in II, tako da kontaktna oksidacija metodo in metodo z aktivnim blatom je mogoče učinkovito kombinirati, s čimer si prihranite dolgočasno delo iskanja nekoga, ki bi načrtoval proces čiščenja odplak in gradnjo infrastrukture.

Integrirana oprema za čiščenje odplak je primerna za obdelavo in ponovno uporabo gospodinjskih odplak v stanovanjskih četrtih, vaseh, mestih, poslovnih zgradbah, nakupovalnih središčih, hotelih, restavracijah, sanatorijih, vladnih uradih, šolah, vojakih, bolnišnicah, avtocestah, železnicah, tovarnah, rudniki, turistične znamenitosti in druge podobne manjše in srednje velike industrijske organske odpadne vode, kot so klavnice, predelava vodnih produktov, hrana ipd.Kakovost vode v odplakah, ki jih čisti oprema, ustreza standardu razreda IB nacionalnega celovitega standarda za izpuste za čiščenje odplak.

novice

novice


Čas objave: 19. julij 2022